Hier vindt u de meest gestelde vragen met betrekking tot het CHRONOS project die u verder moet helpen met uw deelname aan de studie.

De werking van de applicatie.

 • Wat moet ik doen als mijn login niet werkt?

  Zorg ervoor dat je smartphone verbonden is met WiFi.

  Controleer vervolgens of je jouw login en wachtwoord correct hebt ingegeven volgens het formaat DDMMJJJJ (vb. 30121987).

  Heb je nog steeds problemen met inloggen? Contacteer de helpsdesk via chronos@hict.be.

 • De telefoon verliest overdag de wifi-verbinding. Is dit een probleem?

  De WiFi-verbinding is nodig tijdens het aan- en afmelden. Wifi-verbinding hebben doorheen de dag is optimaal, maar niet noodzakelijk.

 • Ik ben me vergeten af te melden uit de applicatie na mijn werkdag. Is dit een probleem?

  Wees er aandachtig op dat je iedere keer correct afmeldt op de telefoon. Dit om te voorkomen dat er nog geluidsignalen doorkomen. Bovendien is het belangrijk dat we de volledige shiftduur kennen, tussen het aan- en afmelden.

  Is dit per ongeluk toch gebeurd, geen probleem, maar laten we een volgende keer vermijden.

 • Kan ik de instellingen van de telefoon wijzigen?

  Nee, behalve het volume van het belsignaal.

De deelnemer die registreert.

 • Waarom moet ik registeren via een applicatie en bijkomend mijn activiteiten turven?

  De studie heeft als doel het verpleegkundig budget te actualiseren, rekening houdende met de huidige zorgzwaarte en vernieuwde zorgactiviteiten. In dat kader hebben we een werklastmeting opgestart.

  Aan de hand van de registraties (via de applicaties en via het turven) kunnen we een correcte tijdsberekening maken van iedere zorgactiviteit.

 • Wat moet ik doen met de 10 items die op het eerste scherm verschijnen in de applicatie?

  Als je je aanmeldt bij de applicatie, zie je op het eerste scherm een lijst met 10 items of zorgactiviteiten.

  Dit is je lijst met de te turven activiteiten voor de huidige week (maandag tot zondag middernacht). Deze lijst is persoonlijk, en kan niet verwisseld worden tussen collega’s.

  Als dit de eerste keer is dat je deze week aanmeldt op de applicatie: schrijf deze items op op het bijgeleverde papier. Dit papier dient als hulpmiddel, en hebben de onderzoekers nadien niet nodig. Turf gedurende de dag deze taken, telkens wanneer je een desbetreffende taak op de lijst hebt voltooid.

  Aan het einde van elke werkdag, wanneer je afmedlt uit de applicatie, vraagt de applicatie je hoe vaak je elke activiteit op de lijst hebt uitgevoerd. Je hoeft alleen maar het aantal streepjes op je blad te tellen en het juiste aantal in te voeren in de applicatie.

 • Wat als ik geen tijd heb om een geluidsignaal meteen te beantwoorden?

  Zodra de applicatie een geluidsignaal genereert, heb je 14 mintuten de tijd om je zorgtaak te registreren. Als 14 minuten onvoldoende is (de zorg krijgt nog steeds prioriteit!), wordt deze beep als “niet beantwoord” geregistreerd en start de registratie automatisch terug op. Je hoeft in dat geval niets te doen.

 • Mijn collega is geïnteresseerd om deel te nemen aan de studie. Kan hij/zij eveneens registreren?

  De verantwoordelijke in het ziekenhuis heeft een lijst doorgegeven van de deelnemers. Zij hebben ieder afzonderlijk een login ontvangen. Mocht er iemand willen deelnemen die niet doorgegeven was, gelieve eerst de verantwoordelijke in het ziekenhuis te contacteren.

 • Ik ben afwezig op het werk en kan vandaag geen registraties doen. Kan ik een collega vragen om dit over te nemen?

  Ja, alleen als de collega deelneemt aan het onderzoek en een eigen login heeft.

  Dit kan niet als de collega zelf geen persoonlijke login heeft. De login is persoonlijk en kan niet doorgegeven worden. Registreren onder iemand anders login zou de resultaten kunnen beïnvloeden, aanzien de registraties gekoppeld worden aan het gebruikersprofiel voordat u uw inloggegevens ontving.

 • Kan ik de telefoon doorgeven aan een collega?

  Ja, enkel de login is persoonlijk, de telefoon niet. Let wel op dat deze collega registreert onder hun eigen login, en zich aanmeldt met hun eigen gegevens.

 • Kan ik samen met een collega de registraties doen? Bijvoorbeeld dat iemand turft en iemand de geluidsignalen beantwoordt?

  Nee, iedere deelnemer moet zelf hun registraties doen. Dit betekent dat jijzelf zowel moet turven, als de geluidsignalen beantwoorden. De registraties zijn verbonden aan het gebruikersprofiel, en kunnen niet gedeeld worden.

 • Kan ik vandaag enkel de geluidsignalen beantwoorden, en niet turven? Of omgekeerd?

  Nee, het is belangrijk voor de studie om deze registraties tegelijk te doen. Vanaf je stopt met turven, stop je ook met het beantwoorden van de beeps, en omgekeerd.

 • Moet ik aangemeld blijven tijdens mijn pauze? Weet mijn verantwoordelijke nadien hoe vaak ik pauze neem?

  We hebben je totale shiftduur nodig bij de berekeningen van de tijdsduur van de activiteit. We vragen je dus aangemeld te blijven tijdens de pauzes. Mocht er een geluidsignaal gegenereerd worden tijdens je pauze, kan je linksboven op ‘pauze’ drukken.

  Ter informatie, wij rapporteren deze ‘pauze-duur’ niet, alles wordt bovendien anoniem geregistreerd. Je verantwoordelijke krijgt geen inzicht in hoe vaak je pauze hebt genomen.

Registratie van taken via de applicatie, na een “beep.”

 • Wat moet ik onder “andere” registreren?

  De “andere” categorie verzamelt de zorgtaken die geen VG-MZG zijn. Je hoeft niet te noteren welke “andere” taak je uitoefent. Enkele voorbeelden van “andere” zorgactiviteiten:

  • Evaluatie patiënt en overleg
   • Overdracht --> Evaluatie patiënt en overleg --> Andere
   • Toer met arts --> Evaluatie patiënt en overleg --> Andere
   • Anamnese --> Evaluatie patiënt en overleg --> Andere
   • Briefing --> Evaluatie patiënt en overleg --> Andere
  • Communicatie / educatie
   • Telefoongesprek met de familie van de patiënt --> communicatie / educatie --> Andere
  • Mobiliteit
   • Verplaatsen van de patiënt buiten de afdeling --> mobiliteit --> Andere
   • Lichamelijke oefeningen --> mobiliteit --> Andere
   • installatie bedlegerige patiënt in bed … --> mobiliteit --> Andere(met uitzondering van het draaien van de patiënt in bed, dit wordt gescoord onder “decubituspreventie --> wisselhouding”)
  • Medicatie
   • Transdermale medicatie --> medicatie --> Andere
  • Hygiëne
   • Scheren van een patiënt --> Hygiëne --> Andere
   • Bedlinnen veranderen --> Hygiëne --> Andere
   • Prothese aanbrengen bij een patiënt --> Hygiëne --> Andere
   • Bevochtigen of spoelen van de mond --> Hygiëne --> Andere
   • Hoorapparaat aanbrengen --> Hygiëne --> Andere
   • Schoonmaken of aanbrengen van een bril --> Hygiëne --> Andere
   • Hygiënische zorgen na urinaire of faecale uitscheiding --> onderdeel van urinaire of faecale uitscheiding --> Andere
  • Uitscheiding
   • Uitvoeren blaasspoeling --> Urinaire uitscheiding --> Andere
  • Voeding
   • Sliktraining --> voeding --> Andere
   • Op- en afdienen van voeding --> voeding --> Andere
  • Zorg aan GI-sonde
   • Maagspoeling --> zorg aan GI-sonde --> Andere
   • Residubepaling --> zorg aan GI-sonde --> Andere
  • Wondzorg
   • Gebruik van hydraterende lotion --> wondzorg --> Andere
 • Waar moet ik onderstaande taken registreren (VG-MZG)?
  • Controle op andere symptomen zoals pijn, misselijkheid en sedatie --> Symptoommanagement
  • Toediening lavement --> Fecale uitscheiding (! Niet onder medicatie)
  • Toedienen van een suppo --> Medicatie (! Niet onder fecale uitscheiding)
  • Orale medicatie --> Medicatie --> Per os
  • Toedienen van medicatie via een gastro-intestinale sonde --> medicatie --> Per os
  • ECG --> vitale parameters --> discontinue monitoring
  • Toedienen van parenterale voeding (voorbereiding en toediening) --> medicatie
  • Zorg rond parenterale voeding (opvolging) --> voeding
  • Vervangen van infuusleidingen --> toegangspoorten
  • BIPAP/CPAP/optiflow --> ademhaling --> Niet invasieve kunstmatige ademhaling
  • Verwijderen van een urinaire sonde --> urinaire uitscheiding --> zorg aan verblijfssonde (niet onder uitvoeren blaassondage)
  • Begeleiden bij borstvoeding of flesvoeding --> voeding
  • Zorg of advies in verband met tepelkloven, stuwing en lactatie --> zorgen postpartum
  • Opvolgen van de glasgow coma scale --> neurologische opvolging
  • Urinestaal nemen via blaassonde --> urinaire uitscheiding --> staalname
  • Ijsapplicatie --> pijnmanagement
  • Glycemiespiegel meten via capillaire bloedafname --> bloed- en staalafname --> capillaire bloedafname
  • Insuline toedienen --> medicatie --> subcutaan
  • Lijktooi --> hygiëne --> andere
  • Reinigen van de couveuze --> hygiëne --> onderdeel van de hygiënische zorgen van de baby
  • Surveillance van een perifeer blok --> toegangspoorten --> zorgen aan een toegangspoort
  • Kangoeroezorg: dient gescoord te worden bij de baby en niet bij de moeder. Ook kangoeroezorg door de vader kan gescoord worden bij de baby.
 • Ik ben met meerdere zorgtaken tegelijk bezig. Kan ik meerdere taken registreren?

  Nee, na een geluidsignaal kan je maar één zorgtaak registreren. Hou hierbij rekening met een aantal richtlijnen.

  • Als één taak een VG-MZG taak, de andere niet: registreer de VG-MZG taak
  • Als beide taken een VG-MZG zijn: registreer de meest fysieke taak