OPTIMISING HEALTHCARE

Resultaatgedreven expertise voor Zorgverstrekkers, Zorgleveranciers en de Publieke Sector.

Onze Expertises Onze Markten

Solutions in de kijker

SOLUTION

Financieel Model

Creëer een overzicht van kosten en opbrengsten door verschillende databronnen samen te brengen, en schat de operationele kost in van het ziekenhuis of een speciek departement.

Ontdenk ons financieel model
Fin model pie chart nl
SOLUTION

CaSPr - De simulatietool voor strategische ziekenhuisplanning

CaSP (Capacity and Staffing Prediction) is een wetenschappelijk gevalideerd predictiemodel dat toekomstige zorgbehoefte en capaciteit in kaart brengt. De output van CaSPr vormt een essentiële input voor strategische vraagstukken binnen uw ziekenhuis(netwerk)

Meer over deze solution
Ca S Pr Capacity Analyses Pulmonary

Wij bieden verschillende solutions aan die op basis van jouw data de nodige informatie kan geven om de juiste beslissingen te nemen.

Naast de solutions die we hierboven in de kijker hebben geplaatst, hebben we ook nog een Hospital Strategic Model en een dashboard voor Nurse Call Analytics.

We zijn ook in de weer met analyses gefocust op specifieke departementen, zoals spoed, OK, en de acute admissies.

ARTIKEL

Getting our patients abroad for ATMP treatment: Are we ready?

In Europa is de gezondheidszorg al altijd een nationale verantwoordelijk, maar met de komst van gentherapie en andere advanced therapy medicinal products (ATMPs), worden de grenzen van onze systemen op de proef gesteld. Of ze worden overschreden. Letterlijk.

Lees ons artikel (Engels)
Atmp home page

Nieuws & inzichten

Onze expertise voor uw onderneming?

Ontdek hoe we u kunnen helpen!

Contacteer ons
CTA Formula Footer