OPTIMISING HEALTHCARE

Resultaatgedreven expertise voor Zorgverstrekkers, Zorgleveranciers en de Publieke Sector.

Onze Expertises Onze Markten
"

We voelden een heel grote betrokkenheid ten aanzien van ons als klant en als organisatie om samen iets te realiseren, iets dat tastbaar is in de resultaten. [...] Het is een flexibele samenwerking waarbij de ervaring en de know-how die opgebouwd is opnieuw gebruikt kan worden in onze organisatie. En ik denk dat Hict daarvoor de juiste organisatie is.

JAN FLAMENT

CEO ZIEKENHUIS GEEL
Triple impact figure
TRIPLE IMPACT QUICKSCAN

De Triple Impact QuickScan biedt de mogelijkheid om knelpunten uit de 3M-portal te analyseren en snel aan de slag te gaan met verbeterpunten.

Door een gelaagde aanpak wordt impact gecreëerd op 3 verschillende niveaus (Triple Impact) van de organisatie:

  • Niveau 3 is het strategisch niveau waarbij het artsenkorps of de directie de indicatoren uit de 3M-portal gaan gebruiken om te gaan sturen op bv. kwaliteit, verblijfduur, etc.
  • Niveau 2 is het operationeel niveau waarbij de oorzaken van een gevonden afwijkingen worden geanalyseerd.
  • Niveau 1 is de impact op de kwaliteit van de data. Tijdens een QuickScan analyse wordt er gekeken naar de kwaliteit van de data door elementen van codering te bekijken.
Meer
SOLUTION

CaSPr - De simulatietool voor strategische ziekenhuisplanning

CaSP (Capacity and Staffing Prediction) is een wetenschappelijk gevalideerd predictiemodel dat toekomstige zorgbehoefte en capaciteit in kaart brengt. De output van CaSPr vormt een essentiële input voor strategische vraagstukken binnen uw ziekenhuis(netwerk)

Meer over deze solution
BANNER CASPR

Nieuws & inzichten

Onze expertise voor uw onderneming?

Ontdek hoe we u kunnen helpen!

Contacteer ons
Team test5