133591 F0232 HICT

Hict is een Belgische onderneming opgericht in 2004, met als hoofddoel het verstrekken van vergaande expertise voor de zorgsector in de vorm van een innovatief consultancy concept. Sinds de oprichting daagt Hict continu de zorgsector uit via een model waarin de noden van de markt in constante interactie staan met de visie van Hict’s multidisciplinair team.

Hict realiseert deze ambities aan de hand van volgende kernaspecten:

  1. Hict wil thought leader zijn op het gebied van healthcare consultancy
  2. Hict ambieert geïntegreerde en toekomstgerichte zorgsystemen en stimuleert de interactie tussen alle stakeholders zoals zorgverstrekkers, zorgleveranciers en publieke diensten.
  3. Hict optimaliseert de zorgsector door het gebruik van het architect-builder principe, waarin Hict’s analyses en advies worden omgezet in concrete projectrealisaties door het implementeren van oplossingen en het uitvoeren van change management.
  4. Hict breidt haar expertise steeds uit dankzij nationale en internationale projecten en stimuleert interactie en samenwerking over de landsgrenzen heen.
  5. Hict verdiept haar expertise via zorgclusters met evoluerende focus, oplossingen en bewezen methodologieën.

Sinds haar begin heeft Hict steeds haar aanpak aangepast en geoptimaliseerd. Zo ontstond een uniek en succesvol interactief businessmodel gebaseerd op een steeds veranderende zorgsector.

Onze strategische visie en missie zijn gebaseerd op vier belangrijke pijlers: onze klanten, onze expertise, ons netwerk en onze waarden.

Zorgsystemen

Aangezien we geloven in een geïntegreerd care & cure model waarin de verschillende stakeholders samenwerken om een betere en betaalbare zorg te verkrijgen, werd Hict opgericht om het zorgcontinuüm te ondersteunen met consultancy diensten gericht op de hele gezondheidssector. We focussen op de organisatie, de processen en de automatisatie van de zorgsystemen rond de patiënt/burger. Wanneer we naar de huidige Hict projecten kijken, bevindt onze toegevoegde waarde zich voornamelijk in het begrijpen van de bruggen en connecties tussen de verschillende stakeholders in het zorg-ecosysteem.

Onze Klanten

Aanbod en expertise

Hict’s aanbodmodel bestaat uit het genereren van een creatieve ruimte waarin een flexibele set van diensten worden gecombineerd volgens 5 kernexpertises (Strategie, Processen, Value, HEMAR en Beleid).

In tegenstelling tot een klassiek consultancy model dat start van een vaste set oplossingen toegepast op verschillende markten, is het doel van Hict’s uniek consultancy model het ontwikkelen van een interactieve en visionaire manier om diensten aan de markt aan te bieden.

Deze aanpak heeft Hict een relevante speler in de consultancy markt gemaakt, en dit in verschillende regio’s gezien de noden en verwachtingen op gebied van consultancy kunnen verschillen.

Hict blijft investeren in zichzelf door nieuwe diensten te ontwikkelen. Dergelijke ontwikkelingen worden ondersteund door concepten die vaak zijn oorsprong vindt in onze consultancy opdrachten. Hict biedt de ruimte aan haar team om de nodige kennis tot zich te nemen en het mogelijk te maken om een gepast antwoord te bieden op de vragen en noden van onze klanten.

Onze expertises

Een organisatie binnen een netwerk

Als organisatie gespecialiseerd in expertise kozen we voor een netwerk-gebaseerd businessmodel om onze ambities te implementeren. Centraal staat ons intern team, de kern van onze organisatie. Dit team werkt in een geconnecteerde omgeving waarin we ons netwerk integreren in onze dagelijkse activiteiten en diensten. Ons netwerk is opgebouwd rond verschillende aanknopingspunten, waar onze associate consultants, experts en business development partners samenkomen. We werken nauw samen met management, artsen en healthcare professionals om ons te ondersteunen in het medische en wetenschappelijke aspect van onze diensten. Ook internationaal beschikken we over een uitgebreid netwerk van partners en experts die voor ondersteuning en exposure zorgen voor onze oplossingen en diensten.

A Adobe Stock 117811809 min

Daarnaast passen we deze zelfde aanpak toe tussen ons netwerk en onze interne organisatie. Doorheen de jaren hebben we geleerd dat een te rigide structuur zorgt voor onnodige complexiteit en silo vorming. Daarom zien we Hict als een organisatie met een intern netwerk waarbij elke consultant een knooppunt is met specifieke taken, interesses, ambities, doelen en verantwoordelijkheden. Het combineren van het interne netwerk met het externe netwerk in éénzelfde operationeel businessmodel is de kern van onze werkwijze.

Ons netwerk-gebaseerd businessmodel zorgt voor flexibiliteit, een groter aanbod, ondersteuning in internationalisatie en voor wetenschappelijke en medische samenwerkingen.

Onze partnerships

DNA

Ons DNA kan samengevat worden in het woord PICQUP.

PICQUP staat voor Passionate – Independent – Connected – Quality – Unique – Professional. Het is onze ambitie onze klanten en consultants op te pikken en hen tot hun doelen te brengen. Wanneer men spreekt over de markt, het aanbod en het businessmodel is het belangrijk voor een bedrijf als Hict om de “lijm” te hebben om al deze aspecten samen te brengen en te houden. Om dit in de spotlight te zetten hebben we ons DNA vertaald in een waardemodel voor Hict, zo kan iedereen die met Hict samenwerkt deze waarden herkennen en toepassen in hun dagelijks werk. Deze waarden zijn enorm belangrijk in en voor ons bedrijf, daarom herhalen we ze vaak in onze interne organisatie, ons netwerk en voor onze klanten.

Onze waarden

Klaar voor een gesprek?

Contacteer ons nu!

Contacteer ons
Team test2