Hannes Nunc 144757 F0208 HICT

Eén team, één doel, vier strategische prioriteiten. Als onderneming moet Hict continu haar grenzen verleggen om duurzame groei te garanderen. Onze strategische prioriteiten reflecteren de belangrijkste aspecten waarin we willen uitblinken om waarde te creëren voor onze klanten en om onze medewerkers te stimuleren in hun carriëre.

Ons nationaal en internationaal partnernetwerk versterken

Hict’s business model is gebaseerd op een intern team van experts, aangevuld met een uitgebreid partnernetwerk. Strategische partnerships versterken rechtstreeks ons waarde aanbod door bij te dragen aan onze connectiviteit, door het aanbieden van extra expertise of door een introductie in nieuwe markten of marktsegmenten. Daarnaast zorgt ons ecosysteem van partners voor een unieke opportuniteit om kennis uit te delen en om value-added diensten en innovatieve projectoplossingen te co-creëren.

Ons team versterken, en onze expertise uitbreiden

Rekening houdend met onze ambities qua expertise, internationalisatie en innovatie, streven we naar het verder uitbreiden van ons team en hun competenties aan de hand van:

  • Verdere specialisatie
  • Grotere projecten
  • Internationalisatie
  • Uitgebreid partner- en netwerkmanagement
  • Gerichte business development
  • Versnelde ontwikkeling van oplossingen

Onze expertise en projectresultaten vertalen naar verkoopbare oplossingen

We identificeerden enkele belangrijke opportuniteiten waar Hict haar project expertise, marktkennis en netwerk van partners kan inzetten om duidelijk gedefinieerde oplossingen en tools te ontwikkelen. We werken steeds aan de ontwikkeling van nieuwe pertinente oplossingen en hun marktintroductie, gebaseerd op een set van efficiënte oplossingen en modellen die we reeds hebben ontwikkeld.

Het uitbreiden van onze internationale aanwezigheid

Het uitbreiden van onze werkzaamheden, nieuwe markten zoeken voor onze gerichte oplossingen, het uitbreiden van onze expertises en ons team: om deze doelen te bereiken hebben we nood aan een internationaal programma.

Momenteel hebben we 5 internationale assen waarop we ons verder willen toeleggen:

  1. Een proactieve aanpak voor de MENA landen (Middle-East & North Africa).De voorbije jaren hebben we een netwerk met referenties opgebouwd in deze markt, de bedoeling is deze markt verder te verkennen. Speciaal om dit doel te bereiken hebben we consultants aangeworven met specifieke kennis van de lokale markten, culturen, en talen.
  2. Het heruitvinden van Hict Nederland, aan de hand van het businessmodel van Hict België. Grensoverschrijdende projecten staan klaar voor klanten actief in beide landen of bij vraag naar hetzelfde type consultancy.
  3. Verdere focus op de hoofdkwartieren van (Europese) farmaceutische en medische device bedrijven via Hict Zwitserland. Ons Zwitsers kantoor fungeert daarnaast ook als onze legale entiteit en als hub voor onze internationale projecten. Onze business development zal zich ook verder toespitsen op deze markt via onze lokale manager.
  4. Een uitbreiding van onze activiteiten in Europa, door het volgen van onze huidige klanten naar hun vestigingen in andere markten. Deze Europese dekking opent de deur voor grotere projecten en partnerships. Betrouwbare relaties zijn van groot belang in dit expansiemodel.
133591 F0138 HICT

Onze groeiplannen zijn ambitieus maar realistisch, zo kunnen we toegevoegde waarde blijven bieden aan onze klanten en kunnen we onze werknemers verzekeren van carrièreplannen.

Geïnteresseerd in onze klantgerichte aanpak?

Ontdek hoe wij uw organisatie kunnen helpen!

Contacteer ons
Management test6 min