Cedric Nunc 144757 F0168 HICT

We hebben onze waarden samengevat in het acroniem PICQUP

  • Passionate
  • Independent
  • Connected
  • Quality
  • Unique
  • Professional

Deze 6 waarden geven weer wie we zijn en hoe we willen werken.

Passionate

We hebben passie voor ons werk en voor de diensten die we aanbieden aan onze klanten. We zijn actief in een socio-commerciële markt waar passie voor betere zorgkwaliteit, betere patiëntervaring, een beter gebruik van de schaarse middelen en rendabiliteit de grootste drijfveren zijn voor onze projectteams en hun leden.

Independent

We werken als volledig onafhankelijk adviseur, niet beïnvloed door aandeelhouders, structuren of organisaties die impact kunnen hebben op onze objectiviteit, visie en overtuigingen.

Connected

Werken als een geconnecteerde organisatie is één van de hoekstenen van ons businessmodel. De connecties met verschillende stakeholders en opinieleiders versterken niet enkel onze expertise, maar verbreedt ook onze manier van denken en laat ons reflecteren over wie we zijn en wat we doen. Onze ondernemende manier van werken, zowel intern als extern met onze klanten en netwerk, is gefocust op het creëren van waarde voor onze klanten.

Quality

Het is ons doel de hoogste kwaliteit aan te bieden in onze deliverables, in de voorstelling van ons bedrijf en onze diensten, in onze organisatie, via onze activiteiten, etc. Kwaliteit is de belangrijkste drijfveer voor het creëren van key-accounts, voor het aanbieden van op maat gemaakt advies als een betrouwbare partner, voor het aanwerven van de juiste competenties en kennis en voor het creëren van waardevolle netwerken.

Unique

De manier waarop we Hict “ontworpen” hebben maakt ons uniek, aangezien we niet schatplichtig zijn aan bestaande consultancy modellen. Onze focus ligt 100% op de zorgsector en we geloven in een geïntegreerd healthcare systeem waar interacties tussen stakeholders cruciaal zijn. Ons ondernemerschap focust zich op het leveren van waarde aan onze klanten.

Professional

Professionalisme is de hoeksteen van onze werkwijze. Dit is zichtbaar in onze interacties, ons dagelijkse werk en de kwaliteit van onze deliverables. Ons team ademt professionaliteit, gewaarborgd door een goed-gestructureerde interne organisatie, duidelijke en precieze communicatie en een drang om onze beloftes na te komen.

133591 F0264 HICT
CONCLUSIE

Wat is ons doel?

Uiteindelijk is het doel van onze zes waarden ons team, ons netwerk en onze klanten op te pikken (PICQUP) en hun ambities naar het volgende niveau tillen. Het begeleiden van interne en externe healthcare professionals als een betrouwbare adviseur om zo de gezondheidszorg te optimaliseren, dat is waar we waarde aan hechten!

Hoe kunnen we jouw organisatie of bedrijf optimaliseren?

Contacteer ons nu!

Contacteer ons
Team test3 min