Begeleiding opmaak regionaal zorgstrategisch plan

23 juni 2022

Het ziekenhuisnetwerk Kempen (ZNK) werd opgericht in 2016 en bestaat uit AZ Turnhout, Ziekenhuis Geel, AZ Herentals en Heilig Hartziekenhuis Mol. Hict kreeg de vraag vanuit het netwerk om hen te begeleiden bij de opmaak van een regionaal zorgstrategisch plan, conform de wijze gevraagd door het regionaal zorgstrategisch plan Vlaanderen.

Update - 17 Februari 2023

Het regionaal zorgstrategisch plan werd goedgekeurd door Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits.

Projectbeschrijving

Binnen de hervormingen van het zorglandschap door de federale en Vlaamse overheid wil men ziekenhuizen structureel laten samenwerken in klinische netwerken. Binnen een regionaal zorgstrategisch plan geven ziekenhuisnetwerken aan hoe ze hun zorgaanbodafstemmen op de zorgbehoefte van hun specifieke zorggebied. Vanuit het Quadruple Aim model wordt verwacht dat de afstemming van het aanbod en de zorgbehoefte rekening houdt met verschillende aspecten. Het netwerk wordt dus verwacht op een efficiënte wijze de optimale kwaliteit van het zorgaanbod te garanderen, waarbij dimensies zoals de ervaring van zowel patiënt als medewerker centraal staan. Een goedgekeurd regionaal zorgstrategisch plan is een absolute voorwaarde voor de afzonderlijke ziekenhuizen binnen een netwerk om hun eigen individueel zorgstrategisch plan te kunnen en mogen indienen.

Hict kreeg de vraag vanuit het ZNK netwerk om hen te begeleiden binnen de opmaak van dit regionaal zorgstrategisch plan, conform de wijze gevraagd door het regionaal zorgstrategisch plan Vlaanderen.

"

Voor het opstellen van ons regionaal zorgstrategisch plan hebben we beroep gedaan op de expertise, begeleiding en ondersteuning van Hict. Samen hebben we een mooi traject afgelegd en werd het eindresultaat behaald. We werden goed op de hoogte gehouden van de voortgang van het project en werd er telkens transparant en correct gecommuniceerd door Hict.

RUDY

ZNK

Aanpak

De aanpak van hict was gefaseerd en zette sterk in op het interactief karakter waarbij het RZSP opgebouwd werd aan de hand van voortschrijdend inzicht dat tot stand komt bij de interacties met de vele stakeholders.

Na een opstartfase waarin we de verschillende stakeholders gedefinieerd hebben en de nodige informatie verzameld hebben, werd er een kwantitatieve analyse en kwalitatieve analyse opgezet. In deze kwantitatieve fase werd de toekomstige bedbehoefte geanalyseerd en werd het logisch zorggebied van ZNK in kaart gebracht. In een parallelle kwalitatieve fase werden de missie, visie en waarden van ons netwerk verder scherp gesteld, werden er workshops opgezet om alle samenwerkingsvormen in kaart te brengen en werd een eerste analyse uitgevoerd van het medisch strategisch plan.

Nadien werd een eerste blauwdruk van het plan geconfronteerd met de voorspellingen uit het predictiemodel CaSPr, werden de vier aspecten van de quadruple aim gebruikt in een blue ocean oefening en werden de leidende principes afgetoetst. Hierop volgend werden meerdere workshops opgezet om voor de ruime lijst van samenwerkingen de efficiëntie- en kwaliteitswinsten in kaart te brengen aan de hand van SWOT-analyses en krachtenveldanalyses. Op basis van deze fases werd het plan verder verfijnd en afgestemd met andere zorg- en welzijnsactoren (vb. ELZ, GGZ netwerk).

Resultaten

  • Na een zeer intensieve en uiterst interessant periode werd het plan formeel voorgelegd en goedgekeurd door de verschillende beslissingsorganen van de ziekenhuizen waarna het op 1 april 2022 officieel ingediend werd bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.