Financieel model Ziekenhuis Geel

20 mei 2021

In het huidige kluwen van ziekenhuisfinanciering en geldstromen vergt het een grote inspanning om in detail een overzichtsrapport te maken van een aantal financiële sleutelindicatoren. Om een constant en beter inzicht te hebben in de diverse kosten en opbrengsten, werd aan Hict gevraagd om een financieel model voor het OK op te zetten.

Project Highlights

Klant: Ziekenhuis Geel

Doel: Een geïntegreerd financieel overzicht van het operatiekwartier met inzicht in kost en opbrengst per specialisme

Resultaat: Een geparametriseerd financieel model, uitgewerkt in een Power BI omgeving met een interactieve, gestructureerde visualisatie en centralisatie van data uit verscheidene bronnen

CONTEXT & VRAAG

Het doel van het financiële model voor het operatiekwartier (OK) is om financiële gegevens uit verschillende databronnen bij elkaar te brengen om:

 1. Eén totaaloverzicht te vormen van kosten en opbrengsten gerelateerd aan het OK
 2. Alle kosten en opbrengsten per specialisme te alloceren
 3. Een inschatting te maken van de gebruikskost per halve dagAANPAK

Er werd een iteratieve aanpak aangewend, gebaseerd op een nauwe samenwerking tussen Hict en het ziekenhuis.

Visual financieel model geel

De eerste oplevering van resultaten en rapport diende als draft en leidraad voor de verdere bespreking van gewenste uitkomst van het model enerzijds, en tussentijdse validatie van berekeningen anderzijds.

De tweede oplevering van resultaten en rapport bevatte het tussentijdse model met data voor één jaar, inclusief bronbestanden en een omschrijving van hoe het model kan worden aangepast voor een nieuw jaartal.

Een derde, finale iteratie bouwde hierop verder, bevat bijkomende visualisaties, verdere verfijning en vergelijking van meerdere jaren.

Alle resultaten werden gevalideerd door de financiële dienst van het ziekenhuis.

METHODOLOGIE

In het financieel model worden:

 • Gegevens uit verschillende bronnen getransformeerd en geaggregeerd
 • Verdeelsleutels opgesteld voor gegevens die niet intrinsiek per specialisme beschikbaar zijn
 • Bijkomende parameters geformuleerd om de verwerking op een zo gestructureerd mogelijke manier te laten verlopenRESULTATEN

Als resultaat werd een geparametriseerd financieel model uitgewerkt in een Power BI omgeving met een interactieve, gestructureerde visualisatie en centralisatie van data uit verscheidene bronnen.

Daarnaast werd een praktische handleiding opgemaakt voor verdere uitbouw en onderhoud met duidelijke:

 • Beschrijving van gemaakte keuzes
 • Bestandsformaten voor de inputbestanden
 • Overzicht van de te wijzigen parameters

Het model laat toe om met een minimale inspanning consistente analyses op jaarbasis uit te voeren, in plaats van elk jaar veel tijd te stoppen in manueel werk om cijfers op een correcte manier bij elkaar te plaatsen. Tegelijk legt het de basis voor een graduele uitbreiding en aanpassing in lijn met toekomstige wijzigingen in de ziekenhuisfinanciering.

Geïnteresseerd om dit model toe te passen binnen uw operatiekwartier? Contacteer Henk Vansteenkiste of Joke Devriese voor meer informatie!

Resultaten

 • Geparametriseerd financieel model voor het operatiekwartier
 • Interactieve, gestructureerde visualisaties
 • Praktische handleiding voor verdere uitbouw en onderhoud
 • Consistente analyses op jaarbasis met minimale inspanning