Header Security Alert

We zijn op de hoogte gebracht van frauduleuze activiteiten uitgevoerd door personen die zich voordoen als ons bedrijf.

We zijn op de hoogte gebracht van frauduleuze activiteiten uitgevoerd door personen die zich voordoen als ons bedrijf, Hict. In het bijzonder zijn huisartsen het doelwit geweest van iemand die praktijken benadert via verschillende middelen, waaronder telefoontjes van een nummer met een +33 landcode, in een poging toegang te krijgen tot medische software systemen zoals Care Connect en Daktari. We willen u laten weten dat deze communicaties niet afkomstig zijn van Hict of van iemand die aan Hict geassocieerd is.

We hebben direct actie ondernomen door de politie in te lichten. We dringen er bij iedereen die op deze manier wordt benaderd op aan om ons te informeren zodat we deze kwestie kunnen blijven opvolgen.