CaSPr: Verschuiving van klassieke naar daghospitalisatie

Caspr blog banner
BLOG - 04 maart 2022

Elk Vlaams ziekenhuis ontving in het kader van de regionaal zorgstrategische planning een benchmarkrapport met het huidig aantal daghospitalisaties. Ook inzichten in de mate waarin er nog groei mogelijk is voor de substitutie van klassieke hospitalisatie naar daghospitalisatie werden opgenomen.

Veel ziekenhuizen willen hiermee aan de slag gaan,maar wensen eerst voldoende inzicht krijgen op de gevolgen, te beginnen met de impact op capaciteit.

Een verschuiving van klassieke hospitalisatie naar dagziekenhuisopname heeft gevolgen voor de capaciteit van zowel de hospitalisatie afdelingen als de dagziekenhuizen.

Ziekenhuizen kijken intern naar wat mogelijk is, niet alleen op korte termijn, maar hebben ook nood aan een analyse op langere termijn.

CaSPr, een wetenschappelijk gevalideerd simulatiemodel voor capaciteit in ziekenhuizen, biedt de mogelijkheid om via een simulatie de nodige inzichten te geven over de impact van deze verschuiving voor elke type dagziekenhuis(chirurgisch, niet-chirurgisch en oncologisch dagziekenhuis) en voor de hospitalisatie afdelingen.

Zo'n simulatie geeft een beeld van de huidige situatie en maakt voorspellingen voor de toekomst op maat van het tempo waarop het ziekenhuis deze verschuiving wil realiseren.

Ca S Pr dagziekenhuizen

Op die manier kan het ziekenhuis onderbouwde beslissingen nemen die toekomstbestendig zijn. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van knieprotheses in daghospitalisatie.