Zorgstrategisch plan
BLOG - 16 december 2021

Vanaf april 2022 kunnen ziekenhuisnetwerken hun regionaal zorgstrategisch plan indienen waarin omschreven staat hoe de samenwerking tussen de ziekenhuizen en andere zorg- en welzijnsactoren vormgegeven wordt en hoe hierdoor de nodige efficiëntie-en kwaliteitswinsten gecreëerd worden. Vanuit het VAZG werd hiervoor een template aangeleverd waarin gevraagd wordt om aan de hand van de 4 elementen van quadruple aim de toegevoegde waarde van het ziekenhuisnetwerk in kaart te brengen.

Het invullen van de verschillende elementen van dit plan is echter geen evidente taak. Het vereist het nodige vertrouwen waarin transparante communicatie essentieel is om voldoende gedragenheid te creëren.

Samen met de verschillende ziekenhuizen en andere zorg- en welzijnsactoren kan Hict een iteratief proces van co-creatie op gang zetten waarin Hict een neutrale partner is die discussies helpt faciliteren en penhouder is bij het uitschrijven van het plan.

De recente lancering van het CaSPr simulatie- en predictiemodel is hierbij een enorme hulp! Met behulp van CaSPr brengen we de huidige en toekomstige zorgbehoefte in kaart. Op basis van deze objectieve en wetenschappelijk gevalideerde voorspellingen van de zorgbehoefte wordt het zorgaanbod hierop afgestemd en kan dit mee opgenomen worden in het regionaal zorgstrategisch plan.

Stem je hierover graag eens met ons af? Contacteer ons vrijblijvend!

Contacteer ons