Regionaal Zorgstrategische Planning – Mijlpaal voor de ziekenhuisnetwerken

Reg zorg plan
NIEUWS - 01 april 2022

Vandaag, vrijdag 1 april, is een belangrijke dag voor de Vlaamse ziekenhuisnetwerken. Vanaf vandaag kunnen de dertien ziekenhuisnetwerken hun regionaal zorgstrategisch plan indienen bij het VAZG (Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid). Hict is actief betrokken bij de opmaak en invulling van meerdere zorgstrategische plannen, waarvan een aantal 1 april ook als deadline hadden gesteld. We zijn dan ook samen met hen fier om deze belangrijke mijlpaal voor de ziekenhuisnetwerken te hebben gehaald.

Kader van het regionaal strategisch plan

Binnen een regionaal zorgstrategisch plan geven ziekenhuisnetwerken aan hoe ze hun zorgaanbod afstemmen op de zorgbehoefte van hun specifieke zorggebied.

Zorg strat plan visual

Vanuit het Quadruple Aim model wordt verwacht dat de afstemming van het aanbod en de zorgbehoefte rekening houdt met verschillende aspecten. Het netwerk wordt dus verwacht op een efficiënte wijze de optimale kwaliteit van het zorgaanbod te garanderen, waarbij dimensies zoals de ervaring van zowel patiënt als medewerker centraal staan.

Een goedgekeurd regionaal zorgstrategisch plan is een absolute voorwaarde voor de afzonderlijke ziekenhuizen binnen een netwerk om hun eigen individueel zorgstrategisch plan te kunnen en mogen indienen.

Rol en inbreng van Hict

Deze plannen dienen zowel in te spelen op de huidige situatie als rekening te houden met de toekomstige situatie van de zorgbehoeften. Hict’s wetenschappelijk gevalideerd predictie- en simulatiemodel CaSPr speelt hierbij een instrumentele rol door het accuraat simuleren van de toekomstige zorgbehoefte en het in kaart brengen van deze behoeften

Na een zeer intensieve periode worden vandaag meerdere plannen ingediend waarbij Hict zeer nauw betrokken was. Hiertoe werd een sterk methodologische aanpak aan de hand van het sjabloon van het Vlaams Agentschap uitgewerkt, in lijn met het evaluatiekader vanuit de overheid. In combinatie met een iteratief proces werden vervolgens, in samenspraak met alle stakeholders binnen de ziekenhuizen en verschillende andere zorg- en welzijnsactoren, deze plannen opgesteld.

Als resultaat krijgt het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid vandaag enkele sterk beargumenteerde en gedetailleerde plannen voorgeschoteld, waarin de fundamenten voor een samenwerking tussen de verschillende ziekenhuizen in het Vlaams gezondheidslandschap opgenomen zijn.

Kan uw ziekenhuisnetwerk hulp gebruiken bij de uitwerking van dit regionale plan? Of zoekt u voor uw individueel ziekenhuis een partner voor de individuele zorgstrategische plannen? Vanuit onze sterk methodologische en datagedreven aanpak kunnen we de nodige ondersteuning voorzien.

Contacteer @Pieter.Vanleenhove@hict.com voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak.