CaSPr - De simulatietool voor strategische ziekenhuisplanning

Caspr HEADING

Toepassingen


De output van CaSPr (Capacity and Staffing Prediction) vormt een essentiële input voor strategische vraagstukken binnen uw ziekenhuis(netwerk)

Caspr 11
TOEPASSING

Regionale zorgstrategische planning

Binnen de regionale zorgstrategische planning moet het zorgaanbod van een ziekenhuisnetwerk afgestemd worden op de toekomstige zorgnoden van de bevolking in een welbepaald zorggebied.

CaSPr kan een cruciale rol spelen in het bepalen en vastleggen van deze regionale zorgstrategische planning door een antwoord te bieden op:

 • Hoe evolueert de toekomstige zorgbehoefte in ons zorggebied?
 • Hoe stemmen we het huidige zorgaanbod af op deze toekomstige noden?
 • Wat is de impact van toekomstige trends (demografie, technologie, epidemiologie, beleid) op deze zorgbehoefte?
 • Waar hebben we als netwerk capaciteit te weinig, en hoe verdelen we capaciteit over de individuele ziekenhuizen?
Caspr 12
TOEPASSING

Zorg-reorganisatie

De gezondheidszorg staat nooit stil waardoor men als ziekenhuis(netwerk) wendbaar moet kunnen inspelen op toekomstige evoluties zoals demografische trends, disruptieve technologische innovaties en beleidsbeslissingen.

De output van CaSPr dient als input voor dergelijke strategische vraagstukken en kan een antwoord bieden op volgende vragen rond zorg-reorganisatie:

 • Hoe moeten we specialismes binnen ons ziekenhuis heroriënteren?
 • Hoe kunnen we op een duurzame manier onze zorg organiseren om voldoende buffercapaciteit te hebben om pandemieën de baas te kunnen?
 • Is er voldoende toekomstige zorgbehoefte om te investeren in een bepaalde technologische innovaties?
 • Hoe integreren we een acute opname afdeling, en wat is de vereiste capaciteit?
Caspr 13
TOEPASSING

Nieuwbouw en renovatie

Het strategisch plannen van capaciteit bij nieuwbouw – en renovatieprojecten is geen eenvoudige oefening. Hierbij moet men een inschatting maken van de toekomstige zorgvraag en op basis hiervan capaciteit afstemmen. Veel factoren beïnvloeden deze vraag, waarbij de ene de andere vaak tegenwerkt.

Aan de hand van CaSPr is het mogelijk om in detail vereiste capaciteit in kaart te brengen en een antwoord te bieden op volgende vragen:

 • Hoe groot moet het dagziekenhuis zijn, gegeven dat we op termijn versneld zullen omzetten van klassieke hospitalisatie naar daghospitalisatie?
 • Wat is de vereiste capaciteit van mijn operatiekwartier, gegeven toekomstige technologische innovaties?
 • Hebben we voldoende capaciteit als we 2 campussen samenbrengen, of zetten we beter 1 volledige nieuwbouw?
Promobed abstract

Lees het academische abstract hier

Lees hier

Download de volledige paper van de UGent website of van sciencedirect.com.

Download van de UGent Download van ScienceDirect
Afbeelding in cirkel pieter

Geïnteresseerd in een demo?

We organiseren met plezier een demomoment voor u en uw organisatie, waarbij we samen met u uw specifieke wensen en verwachtingen van CaSPr bespreken.

Neem hiervoor contact op met de projectmanager: Pieter Vanleenhove

Lees zijn eerste LinkedIn artikel over ProMoBed en CaSPr hier

Lees zijn tweede LinkedIn artikel over ProMoBed en CaSPr hier

Of lees het academische abstract hierboven.

We zijn ook te vinden op LinkedIn en Twitter

Contact
"

In het kader van de regionale zorgstrategische planning en de toekomstige capaciteitsbehoefte hadden we nood aan een gevalideerd wetenschappelijk model, daarom hebben we besloten om samen te werken met het bureau Hict, dat in samenwerking met Imec dergelijk model heeft gebouwd.

STEFAAN BLOMME

ALGEMEEN DIRECTEUR AZ GLORIEUX

CASES

CASE

Ziekenhuisnetwerk Kempen

ZNK speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van CaSPr. Sinds de start van het onderzoeksproject waren de 4 ziekenhuizen uit het netwerk van nabij betrokken door het beschikbaar stellen van ziekenhuisdata en gaf men op regelmatige basis relevante input voor de verschillende functionaliteiten van het model.

Case
Caspr 7
CASE

Vlaams Ziekenhuisnetwerk

In het kader van de regionale zorgstrategische planning en de manier waarop de ziekenhuizen van een groot vlaams ziekenhuizennetwerk zullen samenwerken is er nood aan een inzicht hoe de toekomstige regionale zorgbehoefte zal evolueren. Aan de hand van gedetailleerde analyses van CaSPr bracht Hict de toekomstige zorgbehoefte en vereiste capaciteit voor het netwerk in kaart.

Case
NETWERKEN
CASE

Waalse Ziekenhuisgroep

Hict paste CaSPr toe in de reorganisatie van het operatiekwartier van een grote ziekenhuisgroep in Wallonië. Op basis van de toekomstige zorgbehoefte en vereiste capaciteit werden specifieke aanbevelingen gemaakt met betrekking tot de grootte en het aantal operatiekwartiers.

case
NETWERKEN2
STEUN

Geïnteresseerd in CaSPr?

Contacteer ons voor een demo!

Contacteer ons
Team test15