CaSPr applicatie - Optimalisatie van het toekomstig operatiekwartier

05 mei 2021

Hict gebruikte inzichten uit CaSPr bij het reorganiseren van het operatiekwartier EpiCURA. Aan de hand van toekomstige zorgbehoefte en vereiste capaciteit werden specifieke aanbevelingen gedaan voor het aantal toekomstige operatiekwartieren en hun grootte.

Project Highlights

Klant: EpiCURA

Hoofddoel: Definiëren van de optimale scenario’s voor de renovatie van de operatiekwartieren

Belangrijkste resultaat: Gedetailleerde analyse voor de aanbevolen hoeveelheid operatiekwartieren en hun groottes, gebaseerd op de toekomstige evolutie van de zorgbehoefte.

CONTEXT EN VRAAG

In de context van de renovatie en uitbreiding van de operatiekwartieren voerde Hict twee studies uit rond volgende vragen:

 1. Hoe berekenen we het optimale aantal operatiekwartieren voor de verschillende sites van het ziekenhuisnetwerk?
 2. Welke activiteiten en programmatie moeten gedefinieerd worden bij de reallocatie tussen twee sites?


ONZE METHODOLOGIEËN

Om beide projecten tot een goed einde te brengen werd beroep gedaan op volgende methodologieën:

 1. OR analyse – Model voor optimalisatie van het operatiekwartier
 2. CaSPr – Simulatie en extrapolatie van operatie activiteiten
 3. Workshops – Strategische inzichten en reflecties vanuit het ziekenhuis

CaSPr analyseert de toekomstige activiteit van het ziekenhuis voor conventionele en dagelijkse hospitalisaties en het model voor optimalisatie van het operatiekwartier vertaalt deze voorspelde activiteit in een geoptimaliseerde flow. De bijdrage van het ziekenhuis was onmisbaar bij het kaderen en het duiden van de mogelijke strategische scenario’s.


ONZE AANPAK

Via een bewezen aanpak met duidelijk stappenplan, kon Hict de optimale scenario’s identificeren.

Steps NL

Stap 1 & 2: Data collectie, validatie & preparatie

Volgende minimale data uit het operatiekwartier werden verwerkt:

 • Datum van operatie
 • Start tijd operatie
 • Eind tijd operatie
 • Specialisme/arts
 • Operatiekwartier
 • Type operatie
 • Openingsuren operatiekwartier

Stap 3: AS IS analyse

Na verificatie en voorbereiding van de inputdata analyseerden we de huidige situatie.

 • Per operatiekwartier
 • Per specialisme

Hierbij werden potentiële optimalisaties met betrekking tot een aantal parameters geïdentificeerd:

 • Vrije ruimte
 • Bezettingsgraad
 • Late start
 • Inter-interventie tijd
 • Vroegtijdige beëindiging
 • Shift impact
 • Overflow
 • Losstaande interventies
Grafieken groot

Stap 4: Toekomstige situatie

Tijdens de volgende fase analyseerde CaSPr de impact factoren op de groei van elke activiteit binnen de verschillende operatiekwartieren. Deze impactfactoren werden ingeschat op korte (2025)en lange termijn (2035).

Procedure NL
Schema NL

Stap 5: SCENARIO ANALYSE

De verschillende mogelijke scenario’s werden geanalyseerd aan de hand van de optimale uitkomst. Na verschillende strategische workshops werd een finaal scenario geselecteerd en verder uitgewerkt.


REFERENTIES:

http://www.epicura.be/news/news/243-ath-inauguration-de-2-nouvelles-salles-d-operation

http://www.epicura.be/images/EpiCURA/PDF/CP/CP_nouvelles_salles_op_Ath.pdf

Resultaten

 • Gedetailleerde voorspelling van zorgbehoefte op niveau van de individuele ziekenhuizen en de vertaling hiervan binnen de operatiekwartieren
 • Optimalisatie van het huidige operatiekwartier
 • Specifieke aanbevelingen voor aantal operatiekwartieren en hun grootte.