Triple Impact Quickscan

12 mei 2021

De Triple Impact QuickScan biedt de mogelijkheid om knelpunten uit de 3M-portal te analyseren en snel aan de slag te gaan met verbeterpunten.

CONTEXT & AANPAK

3M werkt al bijna 20 jaar nauw samen met Belgische ziekenhuizen en biedt objectieve vergelijkingen aan voor Minimale Ziekenhuis Gegevens (MZG) en andere ziekenhuis data, vaak onder de vorm van benchmarks.

Als gevolg van deze jarenlange samenwerking, vertegenwoordigt de 3M-portal meer dan 65% van de Belgische ziekenhuisbedden. De meeste ziekenhuizen beschikken over één of meer benchmarkmodules. Veel ziekenhuizen hebben echter onvoldoende capaciteit in hun stafdienst datamanagement/ beleidsinformatie om zoveel data grondig te analyseren.

Hict bood een globale evaluatie aan van de beschikbare ziekenhuisgegevens voor één van zijn klanten door gebruik te maken van een QuickScan-benadering. Door het toepassen van een QuickScan methodiek is de doorlooptijd van de analyse beperkt tot max. 4 weken en kan het ziekenhuis op korte termijn aan de slag met de resultaten.

Door een gelaagde aanpak wordt impact gecreëerd op 3 verschillende niveaus (Triple Impact) van de organisatie (zie figuur).

Triple impact figure
TRIPLE IMPACT
 • Niveau 3 is het strategisch niveau waarbij het artsenkorps of de directie de indicatoren uit de 3M-portal gaan gebruiken om te gaan sturen op bv. kwaliteit, verblijfduur, etc.
 • Niveau 2 is het operationeel niveau waarbij de oorzaken van een gevonden afwijkingen worden geanalyseerd. Een afwijking is meestal te herleiden tot één van de volgende oorzaken: (1) codering, (2) verslaglegging of (3) het klinisch proces zelf.
 • Niveau 1 is de impact op de kwaliteit van de data. Tijdens een QuickScan analyse wordt er gekeken naar de kwaliteit van de data door oa. volgende elementen van codering te bekijken: present on admission, aandeel SOI-1, exhaustivity of coding, etc.
Quality square
DOELSTELLINGEN VAN DE KLANT

Het ziekenhuis wil de kwaliteitsindicatoren uit de 3M-portal, de zgn. Quality Square (zie figuur 2) gaan gebruiken als kwaliteitsinstrument, zonder extra registratielast voor de artsen te creëren.

De Quality Square bestaat uit 4 indicatoren

 1. SMR: Standardized Mortality Rate
 2. PPC: Potentially Preventable Complications
 3. PPR: Potentially Preventable Readmission
 4. JLOS: Justified Length of Stay (verantwoorde ligduur)

Hict werd gevraagd om een validatie en analyse uit te voeren voor 2 medische specialismen van:

 1. Koppeling van 3M service line aan medisch specialisme, zodat enkel dossiers van het gekozen medisch specialisme in de analyse worden meegenomen
 2. Uitvoeren van de Triple Impact QuickScan analyse op de drie niveaus (zie ook figuur 1)
  • Niveau 1: datakwaliteit: beoordelen van de kwaliteit van codering van de geselecteerde dossiers
  • Niveau 2: Operationele kwaliteit:
   • Validatie van de dossiers tov een gevalideerd instrument (geen vals-positieve dossiers in de selectie)
   • Root Cause Analyse van de SMR, PPC en PPR dossiers zodat er operationele acties kunnen worden ondernemen om de cijfers te verbeteren
  • Niveau 3: validatie van de indicatoren zodat ze kunnen worden gebruikt als instrument om te sturen op klinische kwaliteit per medisch specialisme

Resultaten

 • Het ziekenhuis is in staat om op basis van het protocol, de 3M service line te koppelen aan het medisch specialisme zoals het georganiseerd is in het ziekenhuis.
 • Er was een 100% match tussen de dossiers en de indicatoren (SMR, PPC en PPR) uit de Quality Square (= niveau 1 – data kwaliteit).
 • Doordat er geen vals positieve dossiers gevonden werden, zijn de Quality Square indicatoren bruikbaar als klinische kwaliteitsindicator (= niveau 3 – strategische impact) zonder extra registratielast voor de artsen.
 • De root cause analyse van de dossiers gaf het ziekenhuis onmiddellijk aanknopingspunten voor verbeteracties (= niveau 2 – operationele impact).