133591 F0272 HICT

U ondersteunen doorheen de gehele beleidscyclus, van het bepalen van de agenda tot het formuleren, adopteren, en implementeren van beleidsinitiatieven en meer.

Efficiënte en effectieve zorgbeleidsmaatregelen garanderen kwalitatieve, duurzame, en toegankelijke zorg. Deze doelen worden nagestreefd door alle stakeholders in het zorg ecosysteem. Effectieve en tijdige integratie van innovatie in een zorgsysteem is een zeer belangrijke uitdaging, met oog op trends zoals vergrijzing, individualisering, en digitalisering. In deze context is het creëren van toekomstgerichte beleidsinitiatieven van enorm belang. Voorbeelden van belangrijke acties zijn het ondersteunen van efficiënte reorganisaties van de zorg, het vrijwaren van competente en dynamische werkkrachten of het stimuleren van de zorg via value-based financiering.

We helpen u bij het reflecteren rond het creëren of verbeteren van nieuwe beleidsmaatregelen, en over de impact die beleid kan hebben op een bedrijf, een netwerk, een zorgverstrekker, etc., en hoe u uw boodschap kan overbrengen aan uw belangrijkste stakeholders. Dit soort maatregelen kunnen opgesteld worden voor de publieke sector, ziekenhuizen, de industrie, betalers, professionele associaties, etc.

Diensten

Wij bieden specifieke aanpakken, gefocust op het ondersteunen van stakeholders in het zorg ecosysteem, met diensten gerelateerd aan de verschillende stappen in de levenscyclus van het zorgbeleid: planning, ontwerp, oplevering, het samenbrengen, evalueren en beoordelen van de stakeholders door:

  • Het verschaffen van inzicht in de effecten van nieuwe beleidsmaatregelen via onderzoek, pilootprojecten, rondetafelgesprekken
  • Het presenteren van betekenisvolle beleidsindicatoren via dashboards
  • Het ontwikkelen van oplossingen voor grote zorg uitdagingen via co-creatie en R&D projecten
  • Het coördineren van innovatieve initiatieven en pilootprojecten (programma management)
  • Stakeholder consultatie
  • Het ontwikkelen van beleidsboodschappen gebaseerd op feiten, data en wetenschappelijk bewijs
  • Het communiceren van beleidsboodschappen via publicaties en media
POLICY AFBEELDING

Waarom Hict voor uw beleidsplanning?

  • • Hict kan beroep doen op een uitgebreid netwerk dat zich uitstrekt over het volledige zorg ecosysteem
  • Hict beschikt over een diepgaande kennis van specifieke beleidsthema’s zoals kankerbeleid, markttoegang, prijszetting en terugbetaling, en organisatie van ziekenhuizen
Inspirerende cases

Geïntereseerd in onze expertise over Policy?

Contacteer ons nu en optimaliseer uw organisatie!

contacteer ons
Team test7 min