133591 F0194 HICT

De waarde van een zorgtechnologie of -dienst duiden, ontwikkelen, kwantificeren en bewustwording er rond creëren.

De waarde van uw product, technologie of dienst is van cruciaal belang. Binnen de zorgsector varieert de definitie, de berekening en de appreciatie van waarde tussen de verschillende stakeholders. Het samenbrengen van verschillende waarde verwachtingen is hier zeer belangrijk.

Onze gezondheidseconomie experten helpen u waarde te identificeren, te begrijpen en te kwantificeren, dit vanuit het perspectief van verschillende stakeholders, en helpen u deze informatie te vertalen in betekenisvolle berichten voor brede of gerichte stakeholder communicatie. Onze oplossingen helpen u de databronnen te identificeren en aan te wenden om waarde tastbaar te maken, om deze te integreren in de calculatietools, en om de resultaten hiervan te vertalen naar concrete communicatietools. Aan de hand van onze expertise op vlak van strategie, finance, proces en beleid, kunnen we u helpen bij het ontwikkelen van value-based zorginitiatieven en bij het faciliteren van hun transitie naar klinische praktijk.

Diensten

Marktonderzoek

Ons team van experten hanteert specifieke oplossingen, zowel kwantitatief als kwalitatief, om u te helpen bij uw commerciële vragen en uitdagingen of bij uw toetreding tot de markt. Vergroot uw inkijk in de ontvangst van uw waardeboodschap bij verschillende stakeholders of verkrijg gedetailleerde informatie over key impact drivers aan de hand van diepgaand, gestructureerd of semigestructureerd marktonderzoek.

Kost-impact analyses

Kwantificeer de waarde van uw product in concrete, betekenisvolle impact drivers voor de voornaamste stakeholders. Onze analyses helpen u uw waarde boodschap te vertalen in relevante data, rekening houdend met verschillende perspectieven, om zo uw product te onderscheiden via bewezen waardeboodschappen.

Stakeholder management en waarde-boodschappen

Vanuit onze unieke positie als onafhankelijke multi-stakeholder expert organisatie hebben we extensieve expertise opgebouwd in het verbinden van stakeholders, healthcare professionals, beleidsexperten, academici, eindgebruikers en de industrie door het identificeren en communiceren van relevante waarde-boodschappen. Goede voorbeelden van onze aanpak zijn rondetafeldiscussies, expert consensus white papers, wetenschappelijke publicaties en beleidspapers.

Value-added services

Draag rechtstreeks of onrechtstreeks toe aan de waardepropositie van uw product of dienst via het ontwerpen en toepassen van service programma’s gericht op het gebruik van uw product of de context van de doelgroep van het product/dienst. Wij helpen u extra waarde toe te voegen voor patiënten en zorgverstrekkers dankzij de samenwerking tussen healthcare professionals, instellingen en industrie.

Waarom Hict voor uw waardepropositie?

  • Hict staat op het knooppunt tussen zorgverstrekkers, de leveranciers en de publieke sector
  • Onze diepgaande kennis van klinische praktijk bij zorgverstrekkers, zowel in België als internationaal
  • Dankzij ons hoog aantal projecten (strategie, proces, automatisatie, policy, kwaliteit, etc.) voor verschillende types van zorgverstrekkers, zijn we in staat de waarde van uw product of dienst te identificeren, te ontwikkelen, en te optimaliseren.
  • Uitgebreide ervaring in verschillende marktonderzoek methodologieën: Primair marktonderzoek (kwalitatief en kwantitatief) aan de hand van enquêtes en/of interviews, Secundair marktonderzoek (literatuurstudies, database analyse, etc.), Consensus meetings, advisory boards, round tables, focus groups en/of workshops
  • Waardeboodschappen met verschillende doelen, gebruik makend van onze brede waaier aan expertise (Health Economics, communicatie, strategie, policy, etc.)
  • Ervaring in het opstellen van (semi-) wetenschappelijke publicaties
  • Toegang tot academische en klinische experts via ons netwerk van associate consultants en experts
  • Bewezen methodologieën voor kosten-analyses en kost-impact analyses
Inspirerende cases

Geïntereseerd in onze expertise over Value?

Contacteer ons nu en optimaliseer uw organisatie!

Contacteer ons
Team test10