Datagedreven ondersteuning bij strategische en tactische capaciteitsplanning

Header ICT4 Care 2024
EVENT | 7 MAART - 05 maart 2024

Donderdag 7 maart vertelt Pieter Vanleenhove, Senior Manager, samen met Caroline Gheysen, directeur beleidsinformatie bij Jan Yperman, over het belang van datagedreven ondersteuning bij strategische en tactische capaciteitsplanning.

Een synopsis van hun presentatie vind je hieronder. Voor vragen neem gerust contact op met Pieter.

Contacteer Pieter Vanleenhove
Analyse advise realise

Analyse

We onderscheiden 3 types van capaciteit:

 • Operationele capaciteit – dagelijkse capaciteit
 • Tactische capaciteit - flexibiliteit
 • Strategische capaciteit – duurzaamheid

Er is een nood aan wetenschappelijk onderbouwde datamodellen om huidige en toekomstige uitdagingen aan te pakken:

 • Zorgstrategische plannen.
 • Zorg-reorganisatie.
 • Nieuwbouw en renovatie.

Advise

Bij Hict zetten we onze CaSPr tool en methodologie in om tot inzichten te komen op basis waarvan we adviezen kunnen voorleggen.

Realise

De output van CaSPr ondersteunt ziekenhuizen, afdelingen, en netwerken op verschillende vlakken waarbij tactische en strategische vraagstukken input vergen om onderbouwd keuzes te kunnen maken en beslissingen te kunnen nemen:

 • Zorgaanbod afstemmen.
 • Expertise uitbouwen.
 • Hoogtechnologisch aanbod rationaliseren.
 • Capaciteitsmanagement.
 • Etc.

Onze expertise voor uw onderneming?

Ontdek hoe we u kunnen helpen!

Contacteer ons
CTA Formula Footer