Hict haalt CHRONOS Studie binnen

Chronos study
NIEUWS - 13 april 2021

Graag delen we dit artikel uit het BeCare magazine van het Directoraat-Generaal Gezondheidszorg (DGG), waarin de CHRONOS studie wordt aangekondigd. De CHRONOS studie werd toegekend aan Hict i.s.m. UGent via een publieke aanbesteding en startte officieel in februari 2021.

Aan de hand van onderbouwde methodologieën, een actieve samenwerking met het DGG, en de ondersteuning van een groep experten, streven we naar het verzamelen van de nodige data voor een update van de werkdruk parameters bij verpleegkundige zorgprofielen.

De komende twee jaar zullen Hict en UGent Belgische ziekenhuizen contacteren voor het meten van variabelen die impact hebben op de nodige tijd om verpleegkundige acties uit te voeren (VG-MZG / DI-RHM codering).

Om de CHRONOS studie uit te voeren past Hict haar bewezen multidisciplinaire aanpak bij healthcare projecten toe (het projectteam zal bestaan uit verpleegkundigen, een verloskundige, een epidemiologe, ingenieurs, data analisten etc.). Vanuit UGent wordt Hict ondersteund door de ISyE - Industrial Systems Engineering research center -bij het ontwikkelen van de methodologie en de tijdmetingsmethodes voor de studie.

Lees hieronder het volledige artikel:
https://www.becaremagazine.be/...