HICT NL BANNER
NIEUWS - 01 juli 2020

Het Belgische healthcare advieskantoor Hict gaat zich breder focussen op de Nederlandse markt via de scale-up van de activiteiten binnen Hict Nederland. Hierdoor kan de onderneming naast het starten van nieuwe projecten in Nederland, ook bestaande klanten of projecten volgen over de landsgrenzen heen. Hict Nederland vestigt zijn kantoor in Oisterwijk.

Ongeveer gelijktijdig met de afsluiting van het 15e boekjaar van Hict (België), werd aangekondigd dat Hict Nederland een doorstart maakt in de Nederlandse markt. In het verleden had het Belgische consultancy bedrijf reeds Nederlandse activiteiten, maar een nieuwe structuur en juridische entiteit maken het mogelijk om Hict verder te laten ontwikkelen als gespecialiseerd adviesbureau in de gezondheidssector. De nieuwe afdeling baseert zich qua organisatie en aanpak op de Belgische succesformule en een breder maar gefocust aanbod voor de Nederlandse markt.

Vanuit de ambitie van de Raad van Bestuur en de directie van Hict en met de opening van de kantoren in Oisterwijk stuurt Hict een duidelijke boodschap de wereld in: de volledige Nederlandse gezondheidsmarkt zal nu beroep kunnen doen op Hict’s diepgaande expertise, uitgebreid netwerk en resultaatsgerichte consultancy!

Shoulder to shoulder
NEDERLANDSE GEZONDHEIDSSYSTEEM BIJSTAAN

Jan Demey, Voorzitter Raad van Toezicht Hict Nederland

“Voor onze gespecialiseerde expertise rond zorgstrategie, procesoptimalisatie, zorgtechnologie en -innovatie, gezondheidseconomie en Value-Based Healthcare is er in de Nederlandse markt zeker ruimte. Ons marktonderzoek met o.a. UGent heeft dit uitgewezen. Met inhoudelijke diepgang van ons aanbod, gecombineerd met een concrete aanpak naar veranderingsmanagement, ambiëren we om het gezondheidssysteem in Nederland te kunnen bijstaan in de realisatie van hun doelstellingen. Net zoals in andere landen kijken we op een geïntegreerde manier naar de zorg in nauwe samenwerking met de verstrekkers, de industrie, de toeleveranciers, de zorgverzekeraars en de overheden. “

Best of both worlds
VOLDOEN AAN DE VERWACHTINGEN

Henk Vansteenkiste, Operationeel Directeur Hict

“We bouwen in Nederland een eigen team van Nederlandse gezondheidsexperts. In combinatie met ons bestaand netwerk en met de methodieken en projectervaring die Hict kan brengen, zullen we onze dienstverlening opschalen naar de verwachtingen van de Nederlandse Markt.”

Deze nieuwe scale-up vormt samen met de vestiging in Zwitserland en de vernieuwde focus op de Franstalige markt en het Midden-Oosten een nieuwe stap in de internationalisering van het aanbod van Hict. Hierbij zijn naast resultaat, innovatie en kwaliteit ook duurzaamheid en het optimaal aanwenden van de schaarse middelen in de zorg cruciale elementen in de missie van Hict.


De visie van deze nieuwe vestiging sluit dan ook naadloos aan bij Hict’s overkoepelende ambitie “Optimising Healthcare”.

Voor meer info over Hict’s kantoren, Hict’s aanbod en meer dan 400 referentieprojecten in de gezondheidszorg:

Jolan De Cock
Press release nl image

Download het persbericht

Downloaden

Beroep doen op onze gespecialiseerde diensten?

Contacteer ons nu!

Contacteer ons
Management test4 min 1