Begeleiding COVID-19 afschakelplan

23 october 2020

Uitwerking van een interactief dashboard als onderbouw voor een ziekenhuisbreed proportioneel afschakelplan

Context

Tijdens de eerste Covid-19 piek werden alle electieve ingrepen per direct gestopt wat een enorme impact heeft gehad op de patiëntenzorg.

Voor deze tweede golf tracht men in de mate van het mogelijke de reguliere zorg in gradaties af te schakelen met intensieve zorg bedden als parameter.

Daarnaast wil men ook de verschillende medische disciplines proportioneel afschakelen.

Voor één van onze klanten kregen we de opdracht om hen te begeleiden in de uitwerking van een proportioneel afschakelplan over alle medische specialismen heen.

Aanpak & Resultaten

De opdracht die recent werd opgeleverd leverde volgende resultaten op vanuit een datagedreven aanpak:

  • Op basis van de 2019 ziekenhuisdata (MZG) en de urgentielijst van het Verbond der Belgische beroepsverenigingen van artsen-Specialisten (VBS) kon Hict een inschatting per medisch specialisme maken wat de capaciteit is die men kan vrijmaken door electieve ingrepen uit te stellen.
  • Zo kreeg het ziekenhuis niet alleen inzicht in de maximale afschakelcapaciteit van het ziekenhuis, maar ook van elk medisch specialisme
  • De lijst dient als input om een zo uniform mogelijke verdeling toe te passen over de verschillende medische specialismes in het afschakelplan
Afschakelplan

Interactief dashboard

Het door Hict ontwikkelde interactief dashboard vormt op die manier een onderbouwde input voor het opstellen van een afschakelplan op ziekenhuisniveau en per medisch specialisme.

Heeft u vragen of wenst u verdere toelichting, neem dan contact op met Pieter Vanleenhove.