Acute
BLOG - 22 april 2020

Een Acute Opname Afdeling fungeert als een buffer tussen de spoedgevallen afdeling en de hospitalisatie afdelingen. Op de Acute Opname Afdeling is de verblijfsduur beperkt tot maximaal 48u-72u. In die eerste tijd gebeurt alle diagnostiek en wordt de behandeling ingesteld.

Acute Admission Unit nl
EFFECT OP DE SPOEDGEVALLEN AFDELINGEN

Het concept van een Acute Opname Afdeling werd in 2007 al gelanceerd in het Verenigd Koninkrijk (Royal College of Physicians, 2007). Het initiële doel was om de overcrowding en access block op de spoedgevallenafdeling te verhelpen.

De patiënten die voorheen vanop de spoedgevallen afdeling werden opgenomen op een niet-kritische afdeling, stromen nu door naar de Acute Opname Afdeling. Door korte verblijfduur en hoge turnover op de Acute Opname Afdeling, kan deze doorstroming vlotter gebeuren dan op een andere hospitalisatie afdeling.

Kritische patiënten stromen uiteraard rechtstreeks door naar de afdelingen Intensive Care, Medium Care of een Stroke Unit.

Acute Admission Unit GRAPH2
EFFECT OP DE ANDERE HOSPITALISATIE AFDELINGEN

Voor de hospitalisatie afdelingen is er een bijkomend effect op het opnameproces. Doordat zij op een geplande manier patiënten overnemen van de Acute Opname afdeling, verlopen de opnames op een rustiger manier. Een Acute Opname Afdeling heeft dus niet alleen een effect op de spoedgevallen afdeling, maar tegelijk ook een regulerend effect op de andere ziekenhuisafdelingen.

Uit literatuur en de praktijk blijkt dat het percentage patiënten met verblijfsduur tot 72u kan stijgen van 25% tot 40-50%. (Scott et al., 2009, NHS chelwest, Maxima MC) Deze patiënten stromen niet langer door naar de hospitalisatie afdelingen, maar gaan vanuit de Acute Opname afdeling naar huis. Die korte opnames zorgen vaak voor een hoge belasting van de hospitalisatie afdelingen omdat zorgzwaarte niet lineair verloopt en de hyperacute fase op de Acute Opname Afdeling plaatsvindt.

Voordelen van een Acute Opname Afdeling samengevat:

  • Efficiënte benutting van capaciteit
  • Verhoging van het aantal patiënten met een korte verblijfsduur
  • Spoedgevallen afdeling: beperken van overcrowding & access block
  • Hospitalisatie afdelingen: betere regulering van de werkdruk door geplande overnames en het wegvallen van korte opnames

Hict’s expertise:

Hict begeleidt u graag in het analyseren en opstarten van een dergelijke afdeling. Hierbij maken we gebruik van een algemeen framework zodat een Acute Opname Afdeling op een versnelde manier kan worden geïmplementeerd. Als onderdeel van dit framework gaan we onder meer de nodige capaciteit van een dergelijke afdeling in kaart brengen, alsook de betrokken afdelingen voorbereiden om met de nieuwe processen om te gaan.

Heeft u interesse in deze aanpak en de mogelijkheden? Neem dan contact op met ons omtrent verdere toelichtingen rond de praktische invoering van een Acute Opname Afdeling.

Contactpersonen:

Acute admission units

Read the English Version

Read here

Can your hospital or care centre use our voluntary consulting services?

Contact us to find out how we can help!

Contact us
Management test4 min 1