Tijd onderweg: Balans tussen Afstand en Zorgcentra

Stroke centers
BLOG - 15 februari 2024

Recentelijk heeft de Vlaamse Regering de criteria vastgesteld voor de verdeling van de planningsvergunningen voor de beroertezorgcentra S0, S1 en S2.

Een cruciaal uitgangspunt bij het ontwikkelen van deze normen is het streven naar een optimale spreiding van de door de Vlaamse overheid erkende S2-centra. Hiermee beoogt de regering de gemiddelde aanrijtijden voor patiënten te minimaliseren en een vlotte toegang tot gespecialiseerde zorg voor iedereen te garanderen.

Populatiemanagement

CaSPr (Capacity and Staffing Prediction) heeft sinds kort een populatiemanagement module die een oplossing biedt voor de vraagstukken die hieruit voortkomen:

  • Welke geografische locaties zijn het meest geschikt voor deze centra?
  • Waar, binnen Vlaanderen, kunnen we de aanrijtijden beperken?
  • Hoe kunnen we de bereikbaarheid optimaliseren voor alle inwoners?
  • Hoe minimaliseren we het aantal zorgwoestijnen?

Deze vragen zijn niet alleen relevant voor de S0, S1 en S2 centra, maar ook voor een breed scala aan zorgaanbod. Bijvoorbeeld, waar moeten de centra voor specifieke cardiale zorgprogramma's worden gevestigd, waar moeten we de verschillende PET-scanners plaatsen, enzovoort?

CaSPr update

De nieuwe module in CaSPr stelt u in staat:

  • De aanrijtijden naar verschillende zorginstellingen visueel te analyseren.
  • Het maakt duidelijk welke gemeenten binnen het logisch zorggebied vallen van elk ziekenhuis of ziekenhuisnetwerk.
  • De kenmerkende eigenschappen van de inwoners worden nauwkeuring in kaart gebracht aan de hand van populatie-indicatoren.
Radiotherapy driving time

Gerelateerde nieuwsitems

Geïnteresseerd in CaSPr?

Contacteer ons voor een demo!

Contacteer ons
Team test15