Caspr blog banner
BLOG - 06 may 2022

Sinds 1 april 2022 kunnen locoregionale ziekenhuisnetwerken een regionaal zorgstrategisch plan indienen bij de het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid.

Een logische volgende stap voor de ziekenhuizen is het opmaken van een individueel zorgstrategisch plan.

Om de toekomstvisie van het individuele ziekenhuis te realiseren zijn investeringen in infrastructuur nodig, al dan niet gepaard met bijkomende erkenningen in samenspraak met het ziekenhuisnetwerk. Hierbij is een onderbouwing vereist voor de capaciteit en de toekomstige verdeling per campus.

Onze CaSPr tool (Capacity and staffing prediction) biedt een wetenschappelijk gevalideerde methode om die toekomstige capaciteit verder te onderbouwen.

Naast de basisresultaten van CaSPr zorgen What-if analyses voor het berekenen van de impact op capaciteit, gelinkt aan de attractiviteit (marktaandelen) van bepaalde speerpunten, verschuivingen tussen campussen of een versnelde shift naar dagziekenhuis.

De project- en procesbegeleiding van Hict zorgt ervoor dat de afgesproken timing en doorlooptijd worden gerespecteerd.


Geïnteresseerd in een demo?

We organiseren met plezier een demomoment voor u en uw organisatie, waarbij we samen met u uw specifieke wensen en verwachtingen van CaSPr bespreken.

Neem hiervoor contact op met de projectmanager Pieter Vanleenhove

Contact